Algemene Voorwaarden T. Donker Installatietechniek Brielle

1 – Algemene Voorwaarden 

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door T. Donker Installatietechniek Brielle gemaakte aanbiedingen en gesloten overeenkomsten met de opdrachtgever, voor geleverde diensten en/of voor geleverde materialen aan de opdrachtgever.


^